"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร บูรณาการกับ กอ.รมน.จังหวัด สถานีตำรวจภูธรอำเภอ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพานิชย์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด ด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมตรวจสอบห้องเย็นเเละสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ”
**********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

S 36970527 0
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร บูรณาการกับ กอ.รมน.จังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร พาณิชย์จังหวัดยโสธร สำนักงานประมงจังหวัด เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการเข้าตรวจสอบห้องเย็นเเละสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร ได้แก่
1. อำเภอป่าติ้ว ได้แก่ ร้านเทค อินเตอร์ฟู๊ดส์ ซึ่งมีเนื้อสุกร 50 กิโลกรัม เนื้อไก่ 500 กิโลกรัม อาหารทะเล 20 กิโลกรัมเเละเนื้อเป็ด 50 กิโลกรัม เเละโลตัส โกเฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาป่าติ้ว มีเนื้อสุกร 182 กิโลกรัม เนื้อไก่ 559 กิโลกรัม อาหารทะเล 198.7 กิโลกรัม ผักสด 22 กิโลกรัมและผลไม้ 118 กิโลกรัม
2. อำเภอค้อวัง คือ ร้านรุ่งเรืองห้องเย็น มีเนื้อสุกร 30 กิโลกรัม เนื้อไก่ 20 กิโลกรัม เเละอาหารทะเล 27 กิโลกรัม
โดยตรวจสอบเเหล่งที่มาของเนื้อสัตว์เเละซากสัตว์ เพื่อเป็นการป้องกันการนำเนื้อเถื่อนเข้าพื้นที่ยโสธร และการนำเข้าโรคระบาดที่สำคัญในสุกรหรือที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ได้มีการให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้องระเบียบกรมปศุสัตว์และกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดยโสธร