"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
1
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นำเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ในโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ณ วัดศรีธรรมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร ให้บริการทำหมันสุนัข และแมว จำนวนทั้งสิ้นรวม 34 ตัว
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************