“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (กรณีตรวจสอบปลายทาง)”
**********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
**********************
11
21 พฤศจิกายน 2566​ เวลา​ 10.00 น. นาย​ธานินทร์​ จุฑา​ทิพย์​ชาติ​กุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ และหัวหน้าด่านกักกัน​สัตว์​ยโสธร​ เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (กรณีตรวจสอบปลายทาง) ณ ห้องประชุมหลวงตา​พวง​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************