"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการ How To ลดปริมาณขยะย่อยสลายยาก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร"
***************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***************************

1
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการ How To ลดปริมาณขยะย่อยสลายยาก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของชาวจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเป็นการลดการใช้ขยะพลาสติก โฟม ขยะย่อยสลายยาก เพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน โดยได้เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่นแก้วเก็บความเย็น ปิ่นโต กระติบข้าวและอื่นๆที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำมาใช้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันในทุกๆ วัน ณ สำนักงานปศุสัตกว์จังหวัดยโสธร อีกทั้งยังเป็นการสร้าง และกระชับความสัมพันธ์ในหน่วยงานอีกด้วย
**************************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
**************************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร