"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีจังหวัดยโสธร ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร"
***************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***************************

1
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา16.40น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของจังหวัดยโสธร ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โดยจัดทำถังดักไขมันที่เชื่อมต่อจากอ่างล้างจาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งทำจากวัสดุเหลือใช้ภายในสำนักงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการลดปัญหามลพิษทางน้ำ และแนะนำให้ บุคคลกรในหน่วยงาน นำไปประยุกใช้ ที่บ้านได้ด้วยโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมาก ใช้วัสดุเหลือใช้มาทำ ตามคลิปฯ ที่ได้เผยแพร่ ไปให้ในไลนน์ สนง. ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
**************************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
**************************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร