48246

         วันนี้วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ.บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลสำราญ บ้านบาก หมู่ที่ 8 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,นายอำเภอเมืองยโสธร,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัดและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญ ได้ตรวจเยี่ยมจุดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลสำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดยโสธร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมกับเทศบาลตำบลสำราญ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ฉีดวัคซีนสุนัข 625 ตัว,แมว 183 ตัว,ผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศผู้ 8 ตัว ,เพศเมีย 40 ตัว,แมว เพศผู้ 2 ตัว ,เพศเมีย 9 ตัว พร้อมทั้งสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและมาตรการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดยโสธร

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   (ภาพ - ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 12 มี.ค. 61)