โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

91219

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบเงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ หมู่ 8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ณ.ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 ก.ย 61)