ฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม)

S 151748628

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายวิสุทธิ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ รุ่นที่ 5/2561 ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์

โดยมี นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 ก.ย 61)