“การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

S 152715275

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 และคณะ ได้เป็นประธานในการประชุม การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และตรวจติดตามโครงการสำคัญอื่นๆของรัฐบาล โดยมีนายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมต้อนรับและร่วมประชุมรับนโยบาย

จากนั้นเวลา 13.30 น.ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 13 และคณะ ได้เดินทางมาบ้านเมตตา บ้านเลขที่ 109 หมู่ 10 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธรของนางศิวาพร ไชยกาล ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้ใช้งบประมาณส่วนตัวสร้างเป็นศูนย์พักพิงเลี้ยงสุนัขจรจัด จำนวน 162 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการทำหมันสุนัข พร้อมทั้งแนะนำในเรื่องความสะอาดของคอกกักและให้บริการรักษาสุนัขป่วยมาโดยตลอด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 ก.ย 61)