"ยโสธร  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า)"

2

วันที่  28  ธันวาคม  2561  นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า) ณ บริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองยโสธร  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 28 ธันวาคม 2561)