"ปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า"

 0009

                  28 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยให้บริการทำหมัน สุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ณ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวน 27 รายให้บริการทำหมันสุนัข-แมว จำนวน33 ตัว (เพศผู้ 22 ตัว/เพศเมีย 11 ตัว)

 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 28 ธันวาคม 2561)