ปศุสัตว์ยโสธรรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคสัตว์ปีก

199906

      10 มกราคม 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีกว่าในช่วงวันที่ 1-31 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอพร้อมเครือข่ายอาสาปศุสัตว์รณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคสัตว์ปีกโดยเฉพาะในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ปีกต่อไป

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 10 มกราคม 2562)