ปศุสัตว์ยโสธรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือ

199918

      11 มกราคม 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวถึงโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซิเมีย ในโค-กระบือ ซึ่งโรคทั้งสองนี้หากเกิดขึ้นจะทำให้ โค-กระบือ เจ็บป่วยและอาจถึงตายได้ จึงจำเป็นที่เจ้าของสัตว์จะต้องนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอออกรณรงค์ฉีดวัคซีนในช่วงเดือน มกราคม 2562 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อรับบริการได้

 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 11 มกราคม 2562)