“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมโครงการบรูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน

76197

      15 มกราคม 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯและปศุสัตว์อำเภอทรายมูลร่วมปฏิบัติการ"โครงการบรูณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน"อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจำนวน19ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 40 ตัว ณ ตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 15 มกราคม 2562)