"ปศุสัตว์ยโสธรปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559"

87116

                 22 มกราคม 2562 ชุดปฏิบัติการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยโสธร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กุดชุม ร่วมกันปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 ข้อหาประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผลการปฏิบัติงานสามารถจับกุมผู้ต้องหา (ฆ่าสุกร) จำนวน 1 ราย. และดำเนินการส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป.    

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 22 มกราคม 2562)