“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจสอบเส้นทางความปลอดภัย ไก่ย่างบ้านแคน”

S 52322367

15 ก.ย.63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ นายปรีชา ขำกรม ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการผลิตไก่ย่างบ้านแคน เริ่มต้นจากฟาร์มมาตรฐาน ผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต และนำมาสู่การผลิตไก่ย่างที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นสินค้ามีชื่อของยโสธร จึงได้มอบสกู้ปข่าวการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านไก่ย่างบ้านแคนต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 16 กันยายน 2563)