ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมปฎิบัติงานกิจกรรม "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่"

และ "โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ (World Rabies Day 2020)

IMG 25630917 092202

วันที่ 17 กันยายน 2563 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งหัวส่วนระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมปฎิบัติงานกิจกรรม "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" และ "โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ (World Rabies Day 2020) โดยกิจกรรมมีประธานมอบเกียรติบัตร และรางวัลการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานโครงการวันป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (World Rabies Day 2020) นิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ให้บริการประชาชนตามกิจกรรม บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว บริการการผ่าตัดทำหมันสุนัข ทำหมัน แมว 6 ตัว สุนัก 6 ตัว รวม 12 ตัว ณ ศาลาประชาคม บ.คำไผ่เหนือ ม.4 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โดยมี นางนันทิญา พูลทวี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่ม งานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 17 กันยายน 2563)