“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

S 52715709

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.39 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมกลุ่มยุทธศาสตร์ฯและกลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวที พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าฯรักษาราชการแทนผู้ว่าฯยโสธร เป็นประธานในพิธี

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 1 ตุลาคม 2563)