“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รณรงค์ทำความสะอาดฟาร์มปศุสัตว์(Big cleaning day)

พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์เลี้ยง(โค-กระบือ)”

S 4407462

   14 ต.ค.63 เวลา 08.00 น. น.สพ. ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปศต. อาสาปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ลงพื้นที่ บ้านชาด ต.นาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรม ( Big Cleaning Day ) โดยทำความสะอาด ล้างคอกและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณในฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่ บ้านชาด จำนวน 83 ราย ทั้งนี้มีการฉีดวัคซีน FMD และHaemorrhagic septicemia(โรคคอบวม) ให้แก่สัตว์เลี้ยงเกษตรกรจำนวนโค 208 ตัว จำนวนกระบือ 19 ตัว ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงให้แก่เกษตรกร ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 14 ตุลาคม 2563)