“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำ ติดน้ำ”

S 4497419

19 ต.ค.63 เวลา 09.30 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เมืองยโสธร ลงพื้นที่ เขื่อนยโสธร เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขื่อนยโสธร พบว่าอยู่ในระดับปกติพร้อมทั้งลงพื้นที่ ม.4 บ้านกุดกง และ ม.7 บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร เพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม สำรวจสถานที่อพยพสัตว์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร ที่มีพื้นที่การเลี้ยงสัตว์อยู่ใกล้บริเวณริมแม่น้ำชี หรือบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม ทั้งนี้ได้มีการให้คำแนะนำเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่เกษตรกร พร้อมมอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่สัตว์ สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 19 ตุลาคม 2563)