“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

S 54960393

25 ก.พ.64 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร นายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร และนายจรัญ กาญจนสาธิต กำนัน ต.ค้อเหนือ ลงพื้นที่ จัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านท่าเยี่ยม ม.10 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร โดยมอบหญ้าแพงโกลาแห้ง จำนวน 250 ฟ่อน หรือ 5,000 กิโลกรัม ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน นำเข้าเก็บเป็นคลังเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งพื้นที่ ต.ค้อเหนือ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 30 ราย เลี้ยงโค กระบือรามกันประมาณ 100 ตัว นอกจากนี้ ปศุสัตว์จังหวัด ยังได้เตรียมเสบียงสัตว์อาหารสัตว์สำรองไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร เป็นหญ้าแห้ง อีกจำนวน 2,480 ฟ่อนหรือ 49,600 กิโลกรัม พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม หากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งเป็นวงกว้าง โดยเกษตรกรผู้ประสบภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 25 กุมภาพันธ์ 2564)