“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับท้องถิ่น ปล่อยขบวนอาสา ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน”

S 55033874

3 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่นอำเภอ ไทยเจริญ นายณรงค์ อยู่สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ และนายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ รณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ซึ่งกำหนดช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-31 ก.ค. 64 โดยมีนายจักรพงษ์ พันธ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ เป็นประธาน จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของอาสา มอบอุปกรณ์จับสัตว์ มอบกระติกใส่วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน มอบหนังสือมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนของสัตวแพทย์แก่อาสา และปล่อยขบวนอาสาออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว ในหมู่บ้าน พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด การปฏิบัติตนหากถูกสุนัขกัด และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์จรจัด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ปศุสัตว์จังหวัด ได้จัดหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัข แมว อีกด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเจ้าของสุนัข แมว ไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค.64 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจาก โรคพิษสุนัขบ้า

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 3 มีนาคม 2564)