“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร Kick Off เปิดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในช่วงหน้าร้อน สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน”

S 55148804

12 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายนิกร ศิริศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายปรีชา ชำกรม ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข ต.หัวเมือง รวม 100 คน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่กำหนดช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-31 ก.ค. 64 โดยได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของอาสา มอบกระติกใส่วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน และปล่อยอาสาออกไปบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว ในหมู่บ้าน ผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด การปฏิบัติตนหากถูกสุนัขกัด และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งเป็นสัตว์จรจัด ซึ่งจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 กำหนดโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท จึงขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์นำสุนัข แมว อายุ ตั้งแต่ 2-4 เดือน ไปขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค.64 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 12 มีนาคม 2564)