“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564”

209083

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 6 พฤษภาคม 2564)