“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโคพระราชทาน”

S 55501240

2 เม.ย.64 เวลา 14.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายบรรลือ กล่ำพูล ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ บ้านโพนดินแดง ม.3 ต.หนองแหน อ.กุดชุม ตรวจเยี่ยม เสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่ นางเกษร พรมซา เกษตรกร ซึ่งได้รับโคพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63 จำนวน 2 ตัว เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว ชื่อ ถุงทอง กับโคเพศ เมีย 1 ตัวชื่อ ถุงเงิน โดยนำเข้าร่วมโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สัญญายืมเพื่อการผลิต โคทั้ง 2 ตัว มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี เจ้าหน้าที่ได้มอบแร่ธาตุก้อน วิตามิน ยาถ่ายพยาธิ ให้คำแนะนำการเตรียมเสบียงสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง การถนอมอาหารสัตว์ และการปรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ต่อไป

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2 เมษายน 2564)