“ปศุสัตว์ยโสธร แจ้งเตือนการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร เสี่ยงต่อโรคระบาด

และมีความผิดอาญา โทษทั้งจำทั้งปรับ”

S 55968111

30 เม.ย.64 ศาลจังหวัดยโสธร ได้มีคำพิพากษา ลงโทษผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร จำนวน 17 ตัว ข้ามมาจากจังหวัดอื่น เข้าเขต จ.ยโสธร ที่ได้ประกาศ เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์พื้นที่ต้นทาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยน.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับ นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ได้ดำเนินการกล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวน คดีนี้ ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย จำคุก 12 เดือน ปรับ 20,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษมีกำหนด 1 ปี ขอแจ้งเตือนผู้เลี้ยงสุกร ไม่สั่งซื้อสุกรทางสื่อโซเชี่ยลหรือเฟสบุ๊คโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการนำโรคระบาดเข้ามาในฟาร์มทำให้สุกรที่เลี้ยงติดเชื้อป่วยและตายได้ หากจะเคลื่อนย้ายสุกรภายในจังหวัดหรือข้ามจังหวัด ให้ติดต่อขออนุญาตที่ปศุสัตว์อำเภอทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ที่กำหนดโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 30 เมษายน 2564)