“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับด่านกักสัตว์ยโสธร ปศุสัตว์อำเภอป่าติ้วบูรณาการร่วม

กับองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย รณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลดจำนวนประชากรแมลงดูดเลือด”

317759

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:30น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับ นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว และเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์และอาสาปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย รณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดและลดจำนวนประชากรแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน เหลือบ ริ้น เห็บ ตามคอกปศุสัตว์ แหล่งเพาะพันธุ์แมลงดูดเลือด ในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านคำสร้างบ่ ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้ว จำนวน 15 แห่ง พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในช่วงฤดูฝนด้วย

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 14 พฤษภาคม 2564)