“ปศุสัตว์ยโสธร บูรณาการนายอำเภอเลิงนกทา และเทศบาลตำบลสวาท รณรงค์ kick off

สร้างความเชื่อมั่น โรคลัมปี สกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน”

S 56967450

2 มิ.ย.64 เวลา 11.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมกับนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา นายสุภีย์ ผ่านเมือง นายก เทศบาลตำบลสวาท และนายอพิมล ตานุชนม์ ปศุสัตว์อำเภอ เลิงนกทา ลงพื้นที่ ณ วัดโสมนัสสถาน(บ้านดอนฮี) ต.สวาท อ.เลิงนกทา จัดกิจกรรมรณรงค์ kick off การป้องกันโรคลัมปี สกิน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการป้องกัน กำจัดโรค และร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง พร้อมมอบสารกำจัดแมลง น้ำส้มควันไม้ วิตามินบำรุงสุขภาพสัตว์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสวาท จากนั้น ปล่อยขบวนหน่วยพ่นหมอกควันกำจัดแมลง พ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามคอกสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรค โดย การกางมุ้งในคอกสัตว์ ติดหลอดไฟไล่แมลง พ่นสารกำจัดแมลง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง หมั่นดูแลพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ในระยะนี้ และสร้างความเชื่อมั่นว่า โรคลัมปี สกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน สถานการณ์ของโรคเริ่มดีขึ้นตามลำดับ สัตว์หายป่วยมากขึ้น

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2 มิถุนายน 2564)