“ปศุสัตว์ยโสธร ร่วมกับอบต.ดู่ลาด ประดิษฐ์อุปกรณ์ดักแมลง ลดพาหะนำโรคในคอกสัตว์”

S 57212932

8 มิ.ย.64 เวลา 11.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สนับสนุนการประดิษฐ์อุปกรณ์ดักแมลงในคอกเลี้ยงโค กระบือ ของเกษตรกร ของจ่าสิบเอก ดร.วสันต์ วรเจริญ นักจัดการงานทั่วไป สังกัด อบต.ดู่ลาด ซึ่งนำเอาชุดพัดลมดูดอากาศ ท่อพีวีซี เซนเซอร์วัดความเข้มแสง ตาข่ายไนล่อน และหลอดไฟสีม่วง ขนาด 30 วัตต์ ประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ดักแมลง ใช้ต้นทุนการประดิษฐ์ 900 บาท ในขณะที่ราคาขายอุปกรณ์ดักแมลงในท้องตลาด มีราคาตั้งแต่ 2,000-6,000 บาท โดยหลักการทำงาน ในตอนกลางคืน เมื่อหลอดไฟสีม่วงติดสว่างขึ้น จะล่อแมลงให้มาบินมาเล่นไฟ จะถูกพัดลมดูดอากาศดูดแมลงให้ตกลงไปในถุงตาข่ายสีฟ้า ตอนเช้าเกษตรกรก็นำแมลงที่กองอยู่ก้นถุงตาข่าย ไปทำลาย การที่ผู้ประดิษฐ์ได้ติดตั้งเซนต์เซอร์วัดแสง ทำให้อุปกรณ์ ดักแมลง จะเปิด-ปิดการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ดักแมลงจะทำงานเฉพาะตอนกลางคืน จึงช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร และประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย จากการนำไปทดลองใช้งานจริง เพื่อดักแมลงใน คอกโค กระบือ พบว่ามีประสิทธิภาพในการดักแมลงเป็นอย่างดี จึงช่วยลดพาหะนำโรคลัมปี สกิน ได้ เจ้าหน้าที่จะปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ เพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ฝึกการประดิษฐ์อุปกรณ์ดักแมลงใช้งานได้เอง และส่งเสริมให้ใช้อย่างแพร่หลายต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 8 มิถุนายน 2564)