“ปศุสัตว์ยโสธร บูรณาการกับเทศบาลตำบลสำราญ สนับสนุนเวชภัณฑ์

และสร้างเครือข่ายอาสาป้องกันโรคสัตว์ประจำหมู่บ้าน”

S 57237581

9 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอเมืองยโสธร บูรณาการร่วมกับนายสมยศ ศรีวิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ และนายสุดใจ เหลาคำ กำนันตำบลสำราญ ลงพื้นที่ ศาลากลางบ้าน บ้านสว่าง ม.7 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร เสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกร 30 ราย และการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้าน เพื่อการเฝ้าระวังโรค และสื่อสารประชาสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร ซึ่งเทศบาลตำบลสำราญ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ประมาณ 30,000 บาท ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยาทาแผลภายนอก ยาลดการอักเสบ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพสัตว์ของหมู่บ้าน โดยเฉพาะการป้องกันโรคลัมปี สกิน จากนั้น เจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมเกษตรกร และพ่นหมอกควันกำจัดแมลง ยุง ตามคอกสัตว์ในหมู่บ้าน ให้คำแนะนำการป้องกันแมลงพาหะนำโรค เช่น การกางมุ้ง การติดหลอดไฟไล่แมลง หมั่นเก็บมูลสัตว์ ไม่ให้คอกชื้นแฉะ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง และสร้างความมั่นใจ ว่า โรคลัมปี สกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน หากพบสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 9 มิถุนายน 2564)