“จังหวัดยโสธร จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า”

S 58540160

15 ก.ค.64 เวลา 09.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจาก ประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร อ.เมืองยโสธร โดยมีนายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร กล่าวต้อนรับ และน.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน มีนายอำเภอเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธี จากนั้นท่านผู้ว่าฯได้เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน ซึ่งประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว ผ่าตัดทำหมัน รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น จัดนิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ กระติกเก็บรักษาความเย็นได้ยาวนาน อุปกรณ์ยิงยาสลบสัตว์ เหรียญห้อยคอบันทึกประวัติสัตว์ในQR code และการใช้สีปลอกคอลดความเสี่ยงการถูกสุนัขกัด รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสร้างจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ไม่นำสัตว์ไปปล่อยทิ้งเป็นสัตว์จรจัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ผลการปฏิบัติงาน มีประชาชนมารับบริการ 22 ราย นำสุนัข แมว มาฉีดวัคซีน และผ่าตัดทำหมัน รวม 65 ตัว

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 15 กรกฎาคม 2564)