"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดพิธีมอบกระบือพระราชทาน”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

221121
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนยายน 2566
เวลา 10.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร​ เป็นประธานพิธีมอบกระบือพระราชทาน โดยมีนายอพิมล ตานุชนม์ ปศุสัตว์อำเภอกุดชุมเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ร่วมพิธีมอบกระบือพระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยมอบให้เกษตรกร คือ นางสาวนวลออง อยู่สะอาด บ้านเลขที่ 61 หมู่ 11 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็นกระบือเพศเมีย จำนวน 2 ตัว
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร