"ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ออกติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566"
**********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

153700

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอพิมล ตานุชนม์ ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ออกติดตามผลการส่งนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนกุดแดง มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาล1- ป.6 จำนวน นักเรียนทั้งสิ้น 176 คน ผลการออกติดตามได้จัดทำสัญญาและรับนมโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร