"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยใน โค กระบือ"
*************************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

458855

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ในสังกัดออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยใน โค กระบือ ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ตำบลน้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดสัตว์

***************************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร