สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ออกปฏิบัติงาน ตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ครั้งที่2 ประจำปี 2566
*********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
236145
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ดำเนินการตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประจำปี 2566 ตามกิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน 6 ร้าน
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************