"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว ออกปฏิบัติงาน ตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 "
*****************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

17408
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสมควร พฤกษชาติปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประจำปี 2566 ตามกิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 11 แห่ง
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร