“ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ออกตรวจติดตามสถานที่การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 รอบที่ 2/2566”
************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

S 80420871
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยนายพงศ์นริศร์ สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ดำเนินการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 รอบที่ 2/ 2566 ได้แก่ รวมทองไก่สด และเอเชียไก่สด ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รวม จำนวน 2 แห่ง
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร