"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ใน โค กระบือ และวัคซีนฉัคป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย"
************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

487476
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ในสังกัดออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ และ หมู่ที่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร มีเกษตรกรนำสัตว์มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ เป็นโค จำนวน 54 ตัว กระบือ 4 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดสัตว์ การป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคลัมปีสกิน
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร