"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย"
************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
250664
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นางสาวสิริมา วัฒโน) ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************