"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร ดำเนินกิจกรรม 5ส"
*****************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
*****************
183857
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล​ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรม 5ส โดยการทำความสะอาดห้องทำงาน เพื่อให้สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยให้ตามหลัก 5ส กรมปศุสัตว์
********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
********************