"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

163760 0
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอพิมล ตานุชนม์ ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมตรวจติดตาม ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งประสานงานในการติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โนนเปือย ม.4 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร สมาชิกในกลุ่มจำนวน 7 ราย
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม