"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ใน โค กระบือ และวัคซีนฉัคป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

11191 0
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ในสังกัด ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน และโรคปากเท้า-เปื่อย ในโค-กระบือ ในพื้นที่บ้านบะคอม หมู่ที่ 3 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร มีเกษตรกรนำสัตว์มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ เป็นโค จำนวน 126 ตัว กระบือ จำนวน 24 ตัว รวม 150 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดสัตว์ การป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคลัมปีสกิน
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล