"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ใน โค กระบือ และวัคซีนฉัคป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

507205 0
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ในสังกัดออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลคำเตย และหมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร มีเกษตรกรนำสัตว์มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ เป็นโค จำนวน 45 ตัว และ กระบือ 3 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดสัตว์ การป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคลัมปีสกิน
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร