"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ร่วมเปิดกิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

163867 0
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้พร้อมด้วย นายอพิมล ตานุชนม์ ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเปิดเปิดงานโครงการจัดตลาดนัดอินทรีย์
เกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูปเพื่อสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรที่ร่วมจัดงาน เกษตรอินทรีย์ ม.1 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม