"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและเฝ้าระวังโรคระบาด ASF ในสุกร"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

496302 0
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ในสังกัดออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและเฝ้าระวังโรคระบาด ASF ในสุกร ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ และหมู่ที่ 6 ตำบลคำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดสัตว์
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร