"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกพื้นที่ตำบลสวาทโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

265843 0
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอพิมล ตานุชนม์ ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 10 ราย
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร