"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็น​ประธาน​ในพิธีมอบกระบือพระราชทาน ”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
**********************
289982 0
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566
เวลา 13.30 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​มอบโคพระราชทาน​ มีนายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีฯ โดยได้มอบกระบือพระราชทาน​ จำนวน 1 คู่มอบให้กับ นางสมพร งิ้วลาย บ้านโคกโก่ย บ้านเลขที่ 176 หมู่ 1 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************