"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็น​ประธาน​ในพิธีมอบโคพระราชทาน ”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
**********************
289970 0
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566
เวลา 09.30 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​มอบโคพระราชทาน​ โดยมีนายสุพศิน ยงย้อย รักษาการปศุสัตว์อำเภอค้อวัง กล่าวรายงาน และนายนายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์​อำเภอ​ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีฯ โดยได้มอบโคพระราชทาน จำนวน 1 คู่มอบให้กับ นายทวีชัย ศิริฐานะ บ้าน เลขที่ 202 หมู่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัด​ยโสธร​
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************