“จังหวัดยโสธรรับมอบเสบียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
*******************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
********************
LINE ALBUM 5102023 52
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และสภาเกษตรกร ร่วมรับมอบและปล่อยคาราวานเสบียงสัตว์และอาหาร ได้แก่ ฟางอัดก้อน 60,000 ก.ก. หญ้าหมัก 7,000 ก.ก. น้ำดื่มสะอาด 5,000 ขวด และอาหารกึ่งสำเร็จรูป สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะยโสธร โดยนำไปช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร ป่าติ้ว และคำเขื่อนแก้วต่อไป