“ปศุสัตว์​จังหวัดยโสธร เตรียม​ความพร้อม​ ต้อนรับ​นายกรัฐมนตรี​ลงตรวจพื้นที่"
*******************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
********************

293281 0
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่​สนง.ปศุสัตว์จังหวัด เตรียม​ความพร้อม​ต้อนรับนายเศรษฐา​ ทวี​สิน​ นายกรัฐมนตรี​ และนายไชยา พรมมา รัฐ​มน​ตรีช่วยว่าการ​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร​ ซึ่งนายกรัฐมนตรี​จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม​ผู้​ประสบ​อุทกภัย​ใน​วันที่ 7 ตุลาคม​นี้
ในส่วนของปศุสัตว์​จังหวัด​ยโสธร​ได้เตรียมเสบียงสัตว์ เวชภัณฑ์​ ฟางอัดฟ่อน และน้ำดื่มสะอาดสำหรับมอบแก่เกษตรกร ณ บ้านทรายงาม หมู่ 5 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว​ จ.ยโสธร​
********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
********************
#ข่าวปศุสัตว์
#กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร​